Band 4


Unité 2: Un séjour à l’étranger? – Avec plaisir!


Schülerbuch

  • Schülerbuch - U2, S. 24

Video-Clip zu Vis-à-visArbeitsblatt: Bienvenue à Montpellier!
(Dateityp: pdf, Dateigröße: 600 KB)Schülerbuch

  • Schülerbuch - U2, S. 37

Arbeitsblatt zu Bilan - Übungen
(Dateityp: pdf, Dateigröße: 150 KB)

Arbeitsblatt zu Bilan - Lösungen
(Dateityp: pdf, Dateigröße: 152 KB)