Band 3


Unité 1: Motivés!Schülerbuch

  • Schülerbuch - U1, S. 8


Video-Clip zu Vis-à-visArbeitsblatt zu Feriencamps
(Dateityp: pdf, Dateigröße: 738 KB)

Arbeitsblatt zu Révisions - Übungen
(Dateityp: pdf, Dateigröße: 718 KB)

Arbeitsblatt zu Révisions - Lösungen
(Dateityp: pdf, Dateigröße: 744 KB)  • Schülerbuch - U1, S. 18

Arbeitsblatt zu Bilan - Übungen
(Dateityp: pdf, Dateigröße: 138 KB)

Arbeitsblatt zu Bilan - Lösungen
(Dateityp: pdf, Dateigröße: 142 KB)


Online-Link/Code